Multimedialna prezentacja z matematyki – konkurs powiatowy

wpis w: Bez kategorii | 0

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 9 edycji

Powiatowego Konkursu „Prezentacja multimedialna z matematyki”

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w osobie pani Sabiny Hankus.

 

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży.
  2. Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
  3. Wdrażanie do wykorzystania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki.
  4. Mobilizacja młodzieży do twórczego myślenia i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Prezentacja multimedialna z matematyki 2022 – pobierz