Prezentacja multimedialna/film z matematyki – 10 edycja konkursu

POPP i PZS1 w Pszczynie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu pszczyńskiego do udziału w jubileuszowej 10-edycji Powiatowego Konkursu pn. „PREZENTACJA MULTIMEDIALNA / FILM Z MATEMATYKI”. 

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży.
  2. Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
  3. Wdrażanie do wykorzystania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki.
  4. Mobilizacja młodzieży do twórczego myślenia i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Prezentacja multimedialna-film z matematyki 2023 (regulamin)

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.