Biuro Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej znajduje się na II piętrze budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Godziny urzędowania biura:
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.00-15.00
– czwartek od 8.00-17.00

Marcin Bienioszek – dyrektor (dyrektor@popppszczyna.pl)
Maria Patyk – księgowość (ksiegowosc@popppszczyna.pl)
Dorota Kloc – sekretariat, kadry (biuro@popppszczyna.pl)

Adres poczty popp@powiat.pszczyna.pl (nadal w użyciu)

Adres korespondencyjny: Pszczyna ul. 3 Maja 7 / 43-200 Pszczyna

Skrzynka ePUAP: /POPPPna/domyslna

Tel. 32 210 24 98 / +48 517 067 500

Inspektor Ochrony Danych /IOD/ dla POPP w Pszczynie: Wojciech Kiełkowski,
Pszczyński Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4, email: iod@pze-pszczyna.pl, tel. (32) 212-85-60

Mapa – kliknij