Biuro Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

znajduje się na II piętrze budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Adres korespondencyjny:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna
Telefaks. 32 210 24 98 
Tel. służbowy +48 517 067 500
e-mail: biuro@popppszczyna.pl

Marcin Bienioszek – dyrektor (dyrektor@popppszczyna.pl)
Maria Patyk – księgowość (ksiegowosc@popppszczyna.pl)
Dorota Kloc – sekretariat, kadry (biuro@popppszczyna.pl)

Godziny urzędowania biura: poniedziałek – piątek od 8.00-15.00

Skrzynka ePUAP: /POPPPna/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych /IOD/ dla POPP w Pszczynie: Wojciech Kiełkowski,
Pszczyński Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4, email: iod@pze-pszczyna.pl, tel. (32) 212-85-60