Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

W latach 90 w gminie Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój i Pawłowice działały Ogniska Pracy Pozaszkolnej. W 2000 r. z uwagi na wygaszanie działalności OPP w Warszowicach i w Goczałkowicach pojawił się pomysł połączenia wspomnianych trzech OPP w jedną publiczną placówkę oświatowo – wychowawczą o nazwie Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. I tak na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 22 maja 2000 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, zapadła decyzja o przekształceniu z dniem 1 października 2000 r. Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Pszczynie w publiczną placówkę oświatowo – wychowawczą o nazwie Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

 

Uzasadniając swą decyzję Rada Powiatu Pszczyńskiego stwierdziła:

1. Przekształcenie z dniem 1 października 2000 r. Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Pszczynie w Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie nastąpi przez włączenie do nowej placówki zadań wykonywanych dotychczas przez wszystkie trzy Ogniska.

2. Połączenie trzech Ognisk w jedno – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pozwoli stworzyć silną placówkę realizującą 207 godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. Siedzibę POPP umieścić w szkole prowadzonej przez powiat, np. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie / I LO im. B. Chrobrego (aula do działalności kulturalnej, dogodne położenie). Dotychczas Ogniska miały swe siedziby w szkołach, dla których organem prowadzącym są gminy.

Powiatowe Ogniska Pracy Pozaszkolnej rozpoczęło swą działalność 1 października 2000 r. Pracę w POPP kontynuowało 12 nauczycieli, zaś 13 rozpoczęło pracę w ognisku po raz pierwszy. W pełnym wymiarze godzin po raz pierwszy rozpoczęła pracę księgowa (½ etatu) i sekretarz (½ etatu) POPP. W wyniku konkursu dyrektorem placówki została Barbara Sopot-Zembok.

Początki pracy w POPP nie były łatwe. Przede wszystkim dlatego, że w budynku I LO Chrobry brakowało pomieszczenia w którym mogłoby się mieścić biuro POPP. W roku szkolnym 2000/2001 sekretariat – księgowość – gabinet dyrektora POPP mieściły się w gabinecie pedagoga, a praca była możliwa tylko w godzinach, w których nie urzędował pedagog. Niezbędny sprzęt biurowy stanowiło biurko i szafa wypożyczone ze starostwa.

W lipcu 2001 roku otrzymaliśmy własne pomieszczenie przeznaczone na sekretariat i biuro dyrektora. Pomieszczenie pomalowano dzięki pomocy dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczynie. Zakupiono odpowiedni sprzęt biurowy.

Od sierpnia 2001 roku można było prowadzić normalną pracę, określić stałe godziny urzędowania sekretariatu, a przede wszystkim w przyzwoitych warunkach przyjmować interesantów.

W pierwszym roku działalności pracowało w POPP 25 nauczycieli, którzy realizowali 207 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych tygodniowo, prowadząc 61 kół zainteresowań.

Na przestrzeni dwudziestu lat (2000 – 2020) przez POPP przeszło ok. 120 nauczycieli. Obecnie placówka prowadzi zajęcia w gminach: Pszczyna, Suszec, Miedźna, Pawłowice ale w przeszłości była również gmina Kobiór. Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych są uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu pszczyńskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 w POPP zatrudnionych jest 24 nauczycieli, którzy prowadza koła zainteresowań w następujących zespołach: artystycznym, sportowo-rekreacyjnym, językowym i technicznym. Realizują tym samym nieco ponad 180 godzin dydaktyczno-wychowawcze. Prócz statutowej działalności, której głównym celem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży POPP organizuje szereg imprez kulturalnych, historycznych, regionalnych i sportowo-rekreacyjnych adresowanych do wszystkich uczniów szkół powiatu pszczyńskiego oraz środowiska lokalnego.

Do największych i najstarszych imprez wymyślonych i organizowanych przez nauczycieli POPP zaliczyć należy:

  • 18 edycji Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym”,
  • 15 edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego (co roku inny temat)
  • 13 edycji Powiatowej Konferencji popularno-naukowej pn.”Dziedzictwo Górnego Śląska” (dzisiaj to Powiatowy Konkurs Historyczny)
  • 18 edycji powiatowego konkursu piosenki ekologiczno-turystycznej EKOTUR
  • 5 edycji Turnieju Wyciskania Sztangi Leżąc dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
  • pszczyńskiego
  • 5 edycji powiatowego konkursu MAM TALENT dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego.

POPP było również współorganizatorem następujących wydarzeń:

  • VI edycji powiatowego Dziennikarsko – Fotograficznego Konkursu „Wspomnienie Wakacji” którego pomysłodawcą i organizatorem był Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” w osobie pana Artura Wojciecha i pani Agnieszki Szczypki-Wojciech.
  • XV edycji Turnieju Futsalu Reprezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego o Puchar Starosty Pszczyńskiego, V edycji imprezy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego pod nazwą „Plażowe Licealia” oraz VII edycji Turnieju Futsalu dla dziewcząt z okazji Dnia Kobiet – przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
  • 18 edycji imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Tydzień” przy współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Pozostałe imprezy organizowane przez POPP o których warto wspomnieć to liczne powiatowe warsztaty i konkursy plastyczne, konkursy historyczne, językowe, matematyczne, filozoficzno-literackie oraz turnieje sportowe i rekreacyjne.

W sierpniu 2012 roku doszło do zmiany na stanowisku dyrektora POPP. W drodze konkursu na dyrektora tej placówki Panią Barbarę Sopot-Zembok zastąpił Marcin Bienioszek.

Placówka posiada stronę internetową www.popppszczyna.pl oraz stronę na facebooku www.facebook.com/popppszczyna gdzie pojawiają się relacje z wydarzeń, imprez i zajęć.

Uczestnicy zajęć POPP wraz z nauczycielami reprezentują placówkę na wielu powiatowych uroczystościach oraz uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez starostwo powiatowe i podległe mu jednostki.

W listopadzie 2015 r. w auli I LO im. B.Chrobrego odbył się koncert z okazju Jubileuszu 15-lecia POPP, w którym udział wzięły władze powiatu i gminy, dyrektorzy szkół współpracujących z naszą placówką oraz partnerzy, z którymi współpracuje POPP. Obecni byli również nauczyciele obecnie zatrudnieni w POPP i emeryci.

Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z następującymi instytucjami:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Miasta w Pszczynie
Urząd Pracy w Pszczynie
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
Nadleśnictwo Kobiór
Pszczyńskie Centrum Kultury
Ognisko Muzyczne w Pszczynie
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
Szkoły podstawowe i średnie powiatu pszczyńskiego
„Pro Memoria” Stowarzyszenie Bitwy Pod Pszczyną 1939 r.

 

Marcin Bienioszek

Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Maria Patyk

Księgowość

Dorota Kloc

Sekretariat, kadry

Biuro Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
znajduje się na II piętrze budynku
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

Godziny urzędowania biura:
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.00-15.00
– czwartek od 8.00-17.00