Śpiewające ogrody a w nich zespoły z Radostowic

Śpiewające ogrody to cykl koncertów chórów w sali koncertowej Miasta Ogrodów w których uczestniczą zaproszone chóry oraz uczniowie katowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także happeningi z udziałem zespołów w różnych, nieoczekiwanych miejscach Katowic. W edycji pierwszej na scenie sali widowiskowej Miasta ogrodów wystąpili nasi podopieczni – chór Piano-Forte i dziecięcy zespół Radość, które działają w ramach bezpłatnych zajęć pozaszkolnych we współpracy szkoły podstawowej z Radostowic i POPP.

Poniżej zapis fragmentu występu zespołu Radość, którego kierownikiem jest Danuta Abramowicz-Heczko, dyrygentem pani Katarzyna Machnik i akompaniatorem pan Mirosław Lachowski.

Fot. POPP / ZSP Radostowice

Film: POPP

I zapis fragmentu występu chóru Piano-Forte pod dyrekcją Katarzyny Machnik i akompaniamencie pana Mirosława Lachowskiego.