Tyniec i Kraków – czyli koło historyczne POPP śladami historii

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 19 maja 2023 roku grupa licealistów z I LO im. Bolesława Chrobrego udała się na wycieczkę dydaktyczną do Krakowa. Młodzi pasjonaci historii uczęszczający na zajęcia koła „Historia dla dociekliwych”, działającego przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie jako pierwszy cel wycieczki obrali Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Zwiedzanie Tyńca ułatwiła nam pani przewodnik, która podczas spaceru po klasztornym dziedzińcu w barwny sposób przybliżyła historię klasztoru, który trwa na stromym, wapiennym wzgórzu nad Wisłą już niemal tysiąc lat, będąc miejscem pracy, modlitwy i medytacji dla mnichów w czarnych habitach. Przestrzeń tego miejsca zamykają zabudowania klasztorne, bryła kościoła oraz mur oddzielający od skarpy opadającej w stronę Wisły. Dowiedzieliśmy się, że opactwo w Tyńcu najprawdopodobniej zostało ufundowane przez księcia Kazimierza Odnowiciela

w 1044 roku. Było ono niezwykle ważnym ośrodkiem, ponieważ stanowiło symbol stabilizacji państwa piastowskiego po wcześniejszych kryzysach, a także zapewniało szerzenie religii chrześcijańskiej w przyszłości. Zabudowania klasztorne w trakcie swej tysiącletniej historii często ulegały wojennym zniszczeniom. Mnisi jednak zawsze odbudowywali je z benedyktyńską cierpliwością. Następnie mieliśmy możliwość oglądanie wnętrza pięknego, tynieckiego kościoła św. Piotra i Pawła oraz średniowiecznych, klasztornych krużganków. W trakcie spaceru poznaliśmy również ciekawe informacje o codziennym życiu zakonników i obowiązujących ich regułach. Mnisi benedyktyńscy od średniowiecza słynęli z wytrwałej, cierpliwej pracy, m. in. nad przepisywaniem i iluminowaniem ksiąg. Dziś wciąż angażują się w działalność naukową i wydawniczą, ale są również znani ze swoich naturalnych i zdrowych wyrobów (miodów, ziołowych nalewek, ciasteczek, makaronów), które można nabyć w przyklasztornym sklepie.

Największą zabawę stanowiły dla uczestników wycieczki warsztaty w klasztornym skryptorium, gdzie każdy mógł sprawdzić się w roli średniowiecznego skryby. Uśmiechom nie było końca, kiedy stawiali czoła literom i tekstom, które trzeba było napisać przy pomocy prawdziwego gęsiego pióra. Na koniec naszego pobytu w Tyńcu mogliśmy również podziwiać niezwykłe zbiory Muzeum Klasztoru w Tyńcu. Na wystawie można było zobaczyć wspaniałe księgi, szaty i sprzęty liturgiczne, ale jej najciekawszą część stanowi lapidarium – prezentacja odnalezionych na terenie klasztoru reliktów rzeźby romańskiej ze słynnymi bliźniaczymi kapitelami na czele.

Byliśmy zachwyceni atmosferą Tyńca – niezwykłego miejsca, którą tworzą mające długą i bogatą historię zabudowania, wspaniały pejzaż i aura skupienia i rozmodlenia.

Kolejnym celem naszej wycieczki był Kopiec Kościuszki w Krakowie. Nasz pobyt w tym miejscu rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy pt. „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” Pani przewodnik przy pomocy nowoczesnej, interaktywnej i multimedialnej wystawy w ciekawy sposób opowiadała o życiu i losach Tadeusza Kościuszki od czasów jego dzieciństwa, aż do śmierci w szwajcarskiej Solurze. W trakcie zwiedzania dowiedzieliśmy się, gdzie uczył się Kościuszko i w jakie ideały wierzył. Poznaliśmy jego dokonania podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz jego rolę jako Naczelnika insurekcji w 1794 roku. Bliżej poznaliśmy postać Tadeusza Kościuszki jako bohatera narodowego, które swoje życie poświęcił dla idei wolności i niepodległości, ale dzięki wystawie i pobytowi w tym miejscu poznaliśmy go też od innej, bardziej prywatnej strony.

Pani przewodnik zapoznała nas również z historią budowy Kopca Kościuszki oraz tajemnicami  austriackich fortyfikacji okalających Kopiec. Zwieńczeniem naszego pobytu w tym miejscu było wejście na 34 – metrowy Kopiec oraz spojrzenie na wspaniałą panoramę Krakowa.

Wycieczka do tych dwóch miejsc była dobrą okazją do obcowania z historią. Po takim pracowitym dniu wracaliśmy do domu z głową pełną historycznych faktów, które znacznie poszerzyły i uporządkowały wiedzę.