Cel zajęć – rozwijanie ogólno pojętej muzykalności realizowanej poprzez śpiew, grę na instrumentach, zabawę i słuchanie muzyki. Uczestnicy zajęć mogą zdobyć podstawowe umiejętności czytania nut i zasad rytmiki. Przynależność do tych kół to również okazja do nauki ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem. Uczestnicy zajęć mają okazję zdobyć potrzebne umiejętności a także nabyć elementarną wiedzę z teorii muzyki obejmującą: kształcenie słuchu, harmonię, historię muzyki, historię piosenki jako ważne dopełnienie śpiewu. Podczas zajęć nasi podopieczni rozwijają inwencję twórczą i grają na instrumentach. Zdobyte umiejętności uczniowie prezentują podczas koncertów szkolnych i środowiskowych oraz uroczystościach powiatowych.

ZAJĘCIA WOKALNO-MUZYCZNO-INSTRUMENTALNE:

– dziecięcy zespół fletowy w Radostowicach – prowadzący Katarzyna Machnik.
– młodzieżowy zespół wokalny (chór) „Per Spasso” – prowadzący Katarzyna Machnik.
– koło wokalne dla dzieci i młodzieży – prowadzący Joanna Gajda.
– koło „Rytmiczne randez vous”- prowadzący Kajetan Adamczyk
– projekt muzyczny „Churtownia” – prowadzący Joanna Gryz
– projekt muzyczny „Metrum i trzy czwarte” – prowadzący Mirosław Lachowski