Koła wokalno-instrumentalne

Cel zajęć – rozwijanie ogólno pojętej muzykalności realizowanej poprzez śpiew, grę na instrumentach, zabawę i słuchanie muzyki. Uczestnicy zajęć mogą zdobyć podstawowe umiejętności czytania nut i zasad rytmiki. Przynależność do tych kół to również okazja do nauki ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem. Uczestnicy zajęć mają okazję zdobyć potrzebne umiejętności a także nabyć elementarną wiedzę z teorii muzyki obejmującą: kształcenie słuchu, harmonię, historię muzyki, historię piosenki jako ważne dopełnienie śpiewu. Podczas zajęć nasi podopieczni rozwijają inwencję twórczą i grają na instrumentach. Zdobyte umiejętności uczniowie prezentują podczas koncertów szkolnych i środowiskowych oraz uroczystościach powiatowych.

Per Spasso

Młodzieżowy Chór Per Spasso – prowadzi Pani Katarzyna Machnik (ZSP w Radostowicach)

Projekt muzyczny Amber Attic

Projekty muzyczny prowadzi Pani Joanna Gryz (I LO w Pszczynie)

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży – prowadzi Pani Joanna Gajda (I LO w Pszczynie)

Piano Forte

Dziecięcy Chór Piano-Forte – prowadzi Pani Katarzyna Machnik (ZSP w Radostowicach)

Dziecięcy zespół fletowy

Dziecięcy zespół fletowy – prowadzi Pani Katarzyna Machnik (ZSP w Radostowicach)

Perkusja

Zajęcia gry na perkusji – prowadzi Pan Kajetan Adamczyk (I LO w Pszczynie)

Projekt muzyczny Rushed

Projekt muzyczny prowadzi pani Joanna Gryz (I LO w Pszczynie)

Zajęcia taneczno-umuzykalniające

Zajęcia taneczno-umuzykalniające – prowadzą panie Katarzyna Machnik i Danuta Abramowicz-Heczko (ZSP w Radostowicach)