Założenia organizacji zajęć:
– stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia, rozwijanie i podnoszenie swoich umiejętności ruchowych oraz kształtowanie swojego stosunku do aktywności fizycznej, regeneracja sił fizycznych i psychicznych po całodziennym pobycie w szkole, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań sportem i rekreacją,

Cele: Oddziaływanie wychowawcze poprzez:
– wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego i kształtowanie samodyscypliny,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek,
– kształtowanie potrzeby podporządkowania się określonym regułom,
– przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
– rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
– rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.
– kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

Koło strzeleckie dla dzieci i młodzieży – prowadzący Alicja Chrapkiewicz.
Miejsce zajęć – strzelnica szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie (ul. Szymanowskiego 12) i strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie (ul. Katowicka 79).

Koło sportowo-rekreacyjne z elementami judo dla dzieci i młodzieży – prowadzący Anna Żemła-Krajewska.
Miejsce prowadzenia zajęć – aula w budynku PZS2 w Pszczynie na ul. ks. bpa. Bogedaina 24.

Koło rowerowo-kolarskie dla dzieci i młodzieży – prowadzący Rafał Sekta i Wojciech Magulski.
Zajęcia odbywają się na terenie SP w Kobielicach oraz ulicach Kobielic i Radostowic.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów LO w Gilowicach i SP 2 w Woli (gry drużynowe, wyjazdy na ściankę wspinaczkową i szlaki turystyczne w Beskidach) – prowadzący Marta Mroczka.