Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Założenia organizacji zajęć to stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia, rozwijanie i podnoszenie swoich umiejętności ruchowych oraz kształtowanie swojego stosunku do aktywności fizycznej, regeneracja sił fizycznych i psychicznych po całodziennym pobycie w szkole, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań sportem i rekreacją

Cele:
Oddziaływanie wychowawcze poprzez:

– wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego i kształtowanie samodyscypliny,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek,
– kształtowanie potrzeby podporządkowania się określonym regułom,
– przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
– rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
– rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.
– kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

Koło strzeleckie dla dzieci i młodzieży

Miejsce zajęć - strzelnica szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie (ul. Szymanowskiego 12) i strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie (ul. Katowicka 79)

Judo dla dzieci i młodzieży

Miejsce prowadzenia zajęć - aula w budynku PZS2 w Pszczynie na ul. ks. bpa. Bogedaina 24

Koło rowerowo-kolarskie

Koło rowerowo-kolarskie dla dzieci i młodzieży . Zajęcia odbywają się na terenie SP w Kobielicach oraz ulicach Kobielic i Radostowic

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów LO w Gilowicach i SP 2 w Woli (gry drużynowe, wyjazdy na ściankę wspinaczkową i szlaki turystyczne w Beskidach)