Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą środków przekazu, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem środowiska, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, uczenie podejmowania własnych decyzji twórczych oraz ich realizacji, poznanie i doskonalenie malarstwa, tańca i śpiewu. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa śląskiego i kraju. Pogłębianie zainteresowania odbywa się również na płaszczyźnie bezpośredniego kontaktu ze sztuką a okazją do takich spotkań stają się wycieczki tematyczne i udział w warsztatach.

W przygotowaniu…