Zespół kół humanistycznych tworzą

Cele zajęć:
– wspomaganie rozwoju zainteresowań młodzieży,
– kształcenie umiejętności samodzielnego gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, a także podręczników, słowników i prasy zagranicznej,
– rozwój osobowości ucznia i kształtowanie efektywnego współdziałania w grupie,
– wyrobienie poszanowania odrębności cywilizacyjnej innych krajów oraz wychowanie w tolerancji dla innej kultury,
– promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży,
– promowanie tolerancji wśród młodzieży,
– uświadomienie roli języków we współczesnym świecie,
– rozumienie wagi wyznaczanych celów, określenie ich i dążenie do ich osiągnięcia

Koło języka polskiego

Koło języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

Koło języka polskiego

Koło języka polskiego w CWDiR Przystań w Pszczynie

Koło filozoficzno-literackie

Popularyzowanie myśli i myślenia filozoficznego wśród młodzieży, poszukiwanie związków filozofii z różnymi przestrzeniami życia i sztuki - w I LO im. B.Chrobrego w Pszczynie