Założenia:
– rozwijanie zainteresowań technicznych wśród dzieci i młodzieży szkół powiatu pszczyńskiego,
– wykorzystanie bazy technicznej takich jak pracownie mechaniczne, elektryczne, mechatroniczne czy informatyczne w szkołach powiatowych i gminnych,
– promocja szkół w środowisku,
– wartościowa propozycja wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież jako forma profilaktyki społecznej.

W przygotowaniu…