Dziecięce zespoły regionalne działające przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pielęgnują tradycje kulturowe regionu Ziemi Pszczyńskiej i prezentują je w formie tańca i śpiewu podczas licznych występów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich.

W przygotowaniu…