Dziecięce zespoły regionalne działające przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pielęgnują tradycje kulturowe regionu Ziemi Pszczyńskiej i prezentują je w formie tańca i śpiewu podczas licznych występów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Jedynka” – prowadzący Danuta Abramowicz-Heczko.
Miejsce zajęć – sala gimnastyczna w SP1 w Pszczynie.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Radość” – prowadzący Danuta Abramowicz-Heczko.
Miejsce zajęć – sala gimnastycznej w SP w Radostowicach.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Goczałkowice” – prowadzący Danuta Abramowicz-Heczko.
Miejsce zajęć – SP 1 w Goczałkowicach.